top of page

TCTSY - Trauma Center, Trauma Sensitive Yoga, 

eli traumasensitiivinen jooga 

"No intervention that takes power away from the survivor can possibly foster her recovery, no matter how much it appears to be in her immediate best interest".

                                          - Judith Herman 

tctsy-montaviheriaa-transparent-net.png

Toipumisen tueksi

TCTSY on toipumisen tuki PTSD:n ja komplisoituneen trauman oireisiin. 

Metodi pohjautuu neurologiaan, traumateoriaan, kiintymyssuhdeteoriaan ja osallistujan oman asiantuntijuuden kunnioittamiseen. TCTSY-metodi on kehitetty yhdessä osallistujien kanssa. 

 

TCTSY ohjaajat (TCTSY-F) ovat koulutettuja, valvottuja ja vastuullisia metodin laadun ja eettisyyden noudattamisessa.

Voit lukea tästä:  Ohjaajan eettiset säädökset  

Esteettömyys ja yhdenvertaisuus

Olet tervetullut harjoitukseen kaikenkehoisena. 

TCTSY-ohjaaja ei ohjaa koskettamalla, korjaamalla tai tarkkailemalla, jotta osallistujalla on oma rauha etsiä itselle sopivaa tekemisen tapaa.

 

Ohjaus tapahtuu sanallisesti, joten näköaistia ei tarvita. Avustaja tai tulkki ovat tervetulleita maksutta mukaan.

Toipumisen tuki 

Tavoitteena harjoituksessa on tarpeeksi turvallinen hetki, jotta kehossa oleminen, korjaavat kokemukset ja toipuminen olisivat mahdollisia. 

TCTSY-harjoituksessa käytetään liikkeitä ja hengityksen huomioimista, mutta mihinkään tiettyyn asentoon pyrkimättä. Harjoituksen tarkoitus on tukea hermoston ja koko kehon palautumisen ja omien valintojen mahdollisuuksia.

TCTSY-metodia voi harjoittaa yksilötapaamisissa ja ryhmissä. 

Turvallisuus

Olet tervetullut kaikenkehoisena ja oman sen hetkisen identiteetin, olemuksen, muutosten tai palautumisen prosesseissa. 

Harjoitusta ei suositella akuuttiin kriisiin, mutta akuutin kriisityön jälkeen olet tervetullut.  Harjoituksen tueksi suositellaan puheyhteyttä jonnekin itsellesi luotettavaan tahoon. Sanoittaminen voi tukea kehollista työskentelyä, mutta eri aikaan. TCTSY- harjoituskerroilla osallistujien traumahistoriaa ei kysytä.

Jos olet epävarma harjoituksen sopimisesta elämäntilanteessasi, olethan yhteydessä. 

Mitä traumaoireilla tarkoitetaan?

Elämän tapahtumiin on luonnollista reagoida. Traumatisoituminen tapahtuu oloisuhteissa tai tilanteissa, joissa ei voi olettaa kenenkään selviytyvän vaurioitta. Traumaoireet syntyvät kehon selviytymisreaktioista, joiden tarkoitus on suojella ja turvata ihmistä, mutta  puolustusreaktiot saattavat jäädä haastamaan elämää myös tai vasta haastavien ja kolhivien kokemusten jälkeen.

Trauman jälkeiset oireet voivat näyttäytyä monin tavoin. Ilmenemismuotoja voivat olla esimerkiksi uupumus, mielialan vaihtelut, ahdistus, levottomuus, keskittymisvaikeudet, uniongelmat, syömishäiriöt, kipu, toivottomuuden tunne, elämänhallinnan vaikeus tai muulla tavoin turvaton olo. Oireet voivat ilmetä hyvin yksilöllisesti. 

Trauma voi haastaa kenen tahansa elämää varallisuudesta, identiteetistä, persoonasta tai muusta seikasta riippumatta. Traumatisoituminen ja traumaperäisien oireiden kokeminen voi tapahtua kenelle tahansa. Traumaoireista voi selviytyä ja toipua.

Tämä on yksi esimerkki TCTSY-traumasensitiivisestä joogasta. Harjoituksen voi kuitenkin tehdä monella tapaa, harjoitus on esteetön. Joogamatot tai jumppavatteet ole osa harjoitusta, mutta ne voi halutessaan valita, jos ne tuntuvat itselle mieluisilta.

bottom of page