top of page

SANATAIDEAKATEMIA 

Tervetuloa mukaan 2020-2021

Sanataiteen ohjaamisen akatemiaan!

Painotus on taiteen tekemisen lisäksi tällä kaudella monimuotoisten ryhmien saavutettavissa ja eettisissä ohjaustaidoissa.

Myös sanataideohjaajat itse saavat tietysti olla monimuotoisia.

Ohjaajana on helppo sanoa ”tule sellaisena kuin olet”, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Tutkimme ja opimme yhdessä. 

Sanataiteessa on kyse monitaiteellisesta elämän ja vuorovaikutuksen kehittämisestä.

 

Sanat ovat merkityksellisiä, kirjaimia tai viittomia tai emojit, niillä luodaan yhteyttä itseen ja toiseen.

 

Sanataide voi olla kieli.

 

KENELLE?

Kirjan talon Sanataideohjaamisen-akatemia on tarkoitettu heille, jotka haluavat soveltaa sanataideohjauksen menetelmiä omassa työssään tai muissa yhteisöissä.

Koulutus sopii erityisesti opetus-, ohjaus-, hoito- ja kirjastoalallalla työskenteleville sekä kyseisiä aloja opiskeleville. Koulutus tarjoaa myös välineitä taide- ja kirjallisuusalojen ammattilaisille ja opiskelijoille.

MITÄ TEHDÄÄN?

Akatemiassa tutustutaan sanataiteen perusteisiin, harjoitellaan monitaiteellisilla metodeilla ja opitaan luovien ryhmien ohjaamisesta. Akatemiassa perehdytään sanataidetyöhön ja sen soveltamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä ja ryhmissä. Oppiminen tapahtuu lukemalla, harjoituksin ja keskustellen. Palautetta saa niin ohjaajalta kuin ryhmältäkin. Sanataideohjaajan omaa luovuutta vaalitaan myös monipuolisesti kirjoittamalla.

MISSÄ JA MILLOIN?

Turun Kirjan talolla, Aurajoen rannalla. 14.10. alkaen, joka toinen viikko.

Lisää tietoa:

BA515B53-6AE9-4D12-956F-794ABCDB44FD_1_2
bottom of page